MENU

Deze website bevat een digitale weergave van het uitvoerings- en monitoringprotocol vanaf 1 januari 2017 (“UMP”). Voor een nadere beschrijving van de inwerkingtreding van het UMP wordt verwezen naar de inleiding van het UMP. Deze digitale weergave van het UMP is met uiterste zorg samengesteld als handreiking bij het gebruik van het UMP. De tekst van het UMP zoals laatstelijk vastgesteld door het Platform Ketenoptimalisatie is te allen tijde bindend. Het volledige UMP is te downloaden van de pagina Downloads en eerdere versies.