MENU

Het Uitvoerings- en Monitoringprotocol (hierna: UMP) beschrijft de monitoring- en uitvoeringsregels voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het UMP is een praktische uitwerking van de verplichtingen voortkomend uit wetgeving, overeenkomsten en aanvullend gemaakte afspraken voor het dossier verpakkingen. Dit document is opgesteld door Stichting Nedvang en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onder verantwoordelijkheid van de Begeleidingscommissie Raamovereenkomst. In de animatie hieronder is een uitleg te zien over het UMP Verpakkingen.

Over UMP verpakkingen

Hierin wordt de context beschreven van het UMP. Onderwerpen zijn de wet- en regelgeving en uitvoeringsafspraken waarop het UMP is gebaseerd, de doelstellingen voor recycling en de organisatie van de producentenverantwoordelijkheid. Tevens wordt aangegeven waarom dit UMP bestaat, wat de verschillen zijn met het vorige UMP en welk overgangsregime wordt gebruikt. Over UMP verpakkingen

Monitoringprotocol

Hierin worden de verplichtingen beschreven voor de verslaglegging. Naast de verplichtingen wordt ook beschreven wat gemeten moet worden, op welke plaats in de keten, hoe en door wie. Ook zijn de afspraken beschreven over het gebruik van wegingen, aannames en kentallen.Monitoringprotocol

Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven

Het UP-Afvalbedrijven beschrijft uitvoeringsafspraken voor de verzameling van gegevens over de inzameling en verwerking van verpakkingsafval door afvalbedrijven. Onderwerpen zijn de rol van afvalbedrijven bij de monitoring, de aanmelding bij Nedvang, het doen van opgaven, beschikbare vergoedingen en de wijze van controleren.
 

Uitvoeringsprotocol Afvalbedrijven

Uitvoeringsprotocol Gemeenten

Het UP-Gemeenten beschrijft de uitvoeringsregels voor de gemeenten. Onderwerpen zijn aanmelding, opzet afvaladministratie, het doen van opgaven, het beoordelen van de opgaven, de vergoedingen en de wijze van betalen en controleren. Ook staat er beschreven hoe een gemeente bepaalde werkzaamheden kan laten uitvoeren door andere organisaties.

Uitvoeringsprotocol Gemeenten